Sunday, July 3, 2016

Ano ang Idyoma?

ano ang idyoma, idyoma, kahulugan ng idyoma,
Ang Idyoma ay isang pahayag na di tuwirang nagbibigay ng kahulugan. Ang idyoma ay pahayag na nakatago ang tunay na kahulugan nito at hindi binubuo ng tumpak na kahulugan ng mga indibidwal na mga salitang ginamit.

Karaniwang hinango ang kahulugan ng idyoma sa mga karanasan ng tao gaya ng mga pangyayari sa buhay o' mga bagay bagay sa ating kapaligiran.

Sa pamamagitan ng idyoma, nakikilala ng yaman ng isang wika.